Współpraca

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych jak i o dużych przedsiębiorstwach.
Podmiotom wytwarzającym odpady w wyniku prowadzonej działalności zapewniamy odbiór oraz zagospodarowanie odpadów a także pełną dokumentację potwierdzającą usługę (m.in. karty przekazania odpadów, protokół likwidacji środków trwałych i inne). Ofertę przygotowujemy na podstawie danych dotyczących ilości, rodzaju odpadów oraz lokalizacji, z której ma nastąpić odbiór.

Odbieramy i utylizujemy odpady przemysłowe w  tym niebezpieczne 

 • Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu  (niebezpieczne i bezpieczne).
 • Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu samochodowego, serwisów, warsztatów samochodowych, lakierni, fabryk  (niebezpieczne i bezpieczne).
 • Odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, spożywczych, tłuszczy posmażalniczych  z restauracji, hoteli, żłobków, przedszkoli, piekarni, stołówek.
 • Odbiór i utylizacja odczynników chemicznych z laboratoriów, szkół, szpitali, zakładów przemysłowych.
 • oraz inne odpady na zlecenie wytwarzającego  (niebezpieczne i bezpieczne).
 • Naszym klientom zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi.

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego kieruje swoje usługi między innymi do:

Sklepów, serwisów i sieci handlowych

Sklepom zajmującym się sprzedażą AGD i RTV, sieciom handlowym oraz zakładom świadczącym usługi w zakresie naprawy ww zapewniamy odbiór odpadów na bardzo preferencyjnych zasadach. Zapewniamy bezpłatny odbiór. Zapewniamy także możliwość odebrania zużytych źródeł światła oraz zużytych tonerów i cartridge’ów. Istnieje możliwość podpisania stałej umowy o współpracę. Dla firm zbierających znaczne ilości odpadów możemy przygotować specjalną ofertę.

Gmin oraz związków gmin

Zapraszamy do współpracy gminy oraz związki gmin. Zapewniamy Państwu obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych źródeł światła, tonerów oraz kabli.

PSZOK-ów i Innych zbierających

Punktom Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewniamy ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby.

Zakładów przetwarzania ZSEiE

Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne zakłady przetwarzania zseie. Proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie zakupu/sprzedaży sprzętu elektronicznego, zakupu/sprzedaży frakcji pochodzących z przetworzenia e-odpadów oraz usługi w zakresie rozdrobnienia oraz separacji odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania.

Producentów i instalatorów paneli fotowoltaicznych

Zużyte, przestarzałe lub popsute panele słoneczne są traktowane jako elektroodpady i podlegają recyklingowi w wyspecjalizowanym zakładzie.

Jak wygląda utylizacja paneli słonecznych w naszym zakładzie: po wstępnym oczyszczeniu paneli z kabli,ramek, skrzynek itp. poddawane są procesowi demontażu na poszczególne komponenty, które są przekazywane są do sekcji, odpowiadających za recykling konkretnych materiałów.

Naszym klientom zapewniamy:

 • szybki i terminowy odbiór zużytego sprzętu z dowolnego miejsca w kraju,
 • własny załadunek,
 • transport odpadów do siedziby naszego zakładu,
 • przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • fachowe doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami,
 • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji – potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO (czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami), Protokoły Techniczne Odbioru oraz Certyfikaty Unieszkodliwienia jak również Certyfikat Zniszczenia,
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za odpady w momencie odbioru,
 • kupujemy z warsztatów i stacji demontażu pojazdów: kable samochodowe, alternatory, rozruszniki, komputery i skrzynki bezpiecznikowe,
 • zgodnie z obowiązującym prawem, posiadając Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapewniamy profesjonalne niszczenie dokumentów niejawnych, firmowych itp. jak również niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych zawierających dane osobowe, firmowe, finansowe, autorskie itp..

Proponujemy konkurencyjne warunki handlowe, stałą współpracę.

Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji!

Elektro Gospodarka Odpadami

Powierz nam swój odpady.

Żyj w zgodzie z naturą, zdrowiem i prawem.