Współpraca

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych jak i o dużych przedsiębiorstwach.
Firmy i instytucje

Podmiotom wytwarzającym odpady zużytego sprzętu elektronicznego w wyniku prowadzonej działalności zapewniamy odbiór oraz zagospodarowanie odpadów a także pełną dokumentację potwierdzającą usługę (m.in. karty przekazania odpadów, protokół likwidacji środków trwałych i inne). Ofertę przygotowujemy na podstawie danych dotyczących ilości, rodzaju odpadów oraz lokalizacji, z której ma nastąpić odbiór. Odkupujemy materiały produkcyjne z produkcji sprzętu .

Sklepy, serwisy, sieci handlowe

Sklepom zajmującym się sprzedażą AGD i RTV, sieciom handlowym oraz zakładom świadczącym usługi w zakresie naprawy ww zapewniamy odbiór odpadów na bardzo preferencyjnych zasadach. Zapewniamy bezpłatny odbiór. Zapewniamy także możliwość odebrania zużytych źródeł światła oraz zużytych tonerów i cartridge’ów. Istnieje możliwość podpisania stałej umowy o współpracę. Dla firm zbierających znaczne ilości odpadów możemy przygotować specjalną ofertę.

Gminy oraz związki gmin

Zapraszamy do współpracy gminy oraz związki gmin. Zapewniamy Państwu obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych źródeł światła, tonerów oraz kabli.

PSZOKi i Inni zbierający

Punktom Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewniamy ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby.

Zakłady przetwarzania ZSEiE

Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne zakłady przetwarzania zseie. Proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie zakupu/sprzedaży sprzętu elektronicznego, zakupu/sprzedaży frakcji pochodzących z przetworzenia e-odpadów oraz usługi w zakresie rozdrobnienia oraz separacji odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Zużyte, przestarzałe lub popsute panele słoneczne są traktowane jako elektroodpady i podlegają recyklingowi w wyspecjalizowanym zakładzie.

Jak wygląda utylizacja paneli słonecznych w naszym zakładzie: po wstępnym oczyszczeniu paneli z kabli,ramek, skrzynek itp. poddawane są procesowi demontażu na poszczególne komponenty, które są przekazywane są do sekcji, odpowiadających za recykling konkretnych materiałów.

Moduły fotowoltaiczne do recyklingu mogą przekazać firmy, producenci i instalatorzy. Odbiór odbywa się przez bazę BDO (baza danych o produktach i opakowaniach). Firmy muszą legitymować się wpisem do rejestru BDO. Od osoby fizycznej wpis do bazy nie jest wymagany.

Naszym klientom zapewniamy:

  • szybki i terminowy odbiór zużytego sprzętu z dowolnego miejsca w kraju,
  • własny załadunek,
  • transport odpadów do siedziby naszego zakładu,
  • przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • fachowe doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi,
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji – potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO (czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami), Protokoły Techniczne Odbioru oraz Certyfikaty Unieszkodliwienia jak również Certyfikat Zniszczenia,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za odpady w momencie odbioru,
  • kupujemy z warsztatów i stacji demontażu pojazdów: kable samochodowe, alternatory, rozruszniki, komputery i skrzynki bezpiecznikowe,
  • zgodnie z obowiązującym prawem, posiadając Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapewniamy profesjonalne niszczenie dokumentów niejawnych, firmowych itp. jak również niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych zawierających dane osobowe, firmowe, finansowe, autorskie itp..

Proponujemy konkurencyjne warunki handlowe, stałą współpracę.

Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji!

Elektro Gospodarka Odpadami

Powierz nam swój zużyty sprzęt.

Żyj w zgodzie z naturą, zdrowiem i prawem.