Fundusze Europejskie

ELEKTRO Bogusław Bargieł realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu.

Celem projektu badawczego jest opracowanie zbudowanie i zbadanie reaktora/filtra przydomowej oczyszczalni ścieków. Poprzez reaktor przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozumieć opracowanie rozwiązania w zakresie reaktora typu SBR z ruchomym materiałem wypełniającym z ABS (wariant nr 1) lub filtru o przepływie pionowym jako drugi stopień oczyszczania ścieków (wariant nr 2) – ostatecznie wybrany zostanie jeden wariant. Najważniejszym rezultatem projektu będzie opracowanie i przebadanie innowacyjnych reaktorów (filtrów) stanowiących podstawowe rozwiązanie w przydomowej oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych z badań nad rozwiązaniami powstanie produkt wspomagające pracę i efektywność działania przydomowych oczyszczalnia ścieków. Reaktory lub filtry będą mogły być wdrożone na szeroką skalę w gospodarstwach indywidualnych zwłaszcza na terenach o rozproszonej zabudowie. Realizacja projektu prowadzi do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy ELEKTRO na rynku.

Efektem projektu będzie wprowadzanie na rynek nowego innowacyjnego produktu. Głównym zamierzeniem przyświecającym realizacji niniejszego projektu jest dostosowanie oferty firmy ELEKRTO  do potrzeb rynku poprzez wprowadzanie na rynek nowego produktu tj. innowacyjnego reaktora lub filtra którego działanie oparte będzie technologii (know-how) pozyskanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Wartość projektu: 285 876.78 . Dofinansowanie projektu z UE:  197 556, 10 zł