Kontakt

ELEKTRO Gospodarka Odpadami 

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Tarnowiec 237

38-204 Tarnowiec

Droga krajowa nr 28 (Krosno – Jasło) w miejscowości Szebnie skrzyżowanie na Tarnowiec. W Tarnowcu 100 m za dworcem kolejowym jest Elektro Gospodarka Odpadami

DMS:  49º44’08” N; 21º34’33” E

DD LAT: 49.7357;  21.5761

tel (0-13) 44 07 004

tel (+48) 505 833 228

e-mail: biuro@odpadyelektro.pl

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektro Sp. z o.o.,

NIP: 6852350538, REGON: 524944965, KRS: 000594719.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania usługi.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.