Odbiór Krosno

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów jest jedną z usług świadczonych przez Elektro Gospodarka Odpadami, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Krosna. Odbiór dotyczy dużego (powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych na terenie miasta Krosna.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00 pod numerem telefonu 505 833 228. 

                     Zepsuty lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także oddać                      w mobilnym punkcie zbierania. 

Mobilny punkt zbierania czynny jest  w każdą drugą sobotę miesiąca

w godz. 9 – 12 

parking przy Urzędzie Miasta Krosna 

Krosno ul. Lwowska 28 

 

CO ODBIERAMY?
Kompletny, duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze jednego sprzętu co najmniej 20 kg i nie większej niż 60 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp. Dodatkowo przy odbiorze wielkogabarytowego sprzętu mogą Państwo oddać drobne elektroodpady.
 
UWAGA!
Nie odbieramy sprzętu wystawionego już przed pergolę śmietnikową oraz sprzętu niekompletnego. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) to odpad niebezpieczny, zawierający substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Pozostawiony bez nadzoru (wystawiony przed posesje/mieszkanie/pergolę śmietnikową) często w ciągu kilku minut potrafi być rozebrany i zniszczony przez osoby niepowołane. Taki sprzęt stanowi zagrożenie dla środowiska (przenikanie do gleby i wód gruntowych), ponadto ostre fragmenty mogą być niebezpieczne dla mieszkańców i pracowników firm komunalnych (ryzyko skaleczeń) i dlatego sprzęty odbierane przez nas są wyłącznie bezpośrednio z gospodarstw domowych.
 
PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów z zabudowy.
 
TERMINY ODBIORÓW
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Termin zostanie potwierdzony z jednodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Elektro.
 

Elektrośmieci można oddać bezpośrednio w naszym Zakładzie.  Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Tarnowcu 237, 38-204 Tarnowiec. Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6 – 14.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00 pod numerem telefonu 505 833 228.