Strona główna

Elektro Gospodarka Odpadami  – Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego powstał w 2013 roku w Tarnowcu. Posiadając wieloletnie doświadczenie, wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko. Jesteśmy perfekcjonistami w zakresie swojej działalności a wysoka jakość usług to nasza domena.

Świadczymy  niezwykle szeroką gamę usług w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi jak również odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi. Współpracujemy z firmami, korporacjami i branżą komunalną, instytucjami rządowymi, samorządami czy placówkami oświatowymi jak również z Klientami indywidualnymi.

Nasza oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwanymi przez nas rynkami.

Odbieramy i utylizujemy odpady przemysłowe w  tym niebezpieczne 

  • Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu  (niebezpieczne i bezpieczne).
  • Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu samochodowego, serwisów, warsztatów samochodowych, lakierni, fabryk  (niebezpieczne i bezpieczne).
  • Odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, spożywczych, tłuszczy posmażalniczych  z restauracji, hoteli, żłobków, przedszkoli, piekarni, stołówek.
  • Odbiór i utylizacja odczynników chemicznych z laboratoriów, szkół, szpitali, zakładów przemysłowych.
  • oraz inne odpady na zlecenie wytwarzającego  (niebezpieczne i bezpieczne).

Naszym klientom zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi.

Zgodnie z obowiązującym prawem, posiadając Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapewniamy profesjonalne niszczenie dokumentów niejawnych, firmowych itp. jak również niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych zawierających dane osobowe, firmowe, finansowe, autorskie itp..

Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO (czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Na życzenie Klienta wystawiamy również protokoły techniczne odbioru oraz certyfikaty unieszkodliwienia a po zniszczeniu dokumentów wystawiamy certyfikat zniszczenia.

Nasze usługi świadczymy na terenie Krosna, Jasła, Sanoka całego Podkarpacia i kraju.

Powierz nam swoje odpady.

Żyj w zgodzie z naturą, zdrowiem i prawem

Gospodarka Odpadami 

Kontakt

ELEKTRO Gospodarka Odpadami 

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Tarnowiec 237

38-204 Tarnowiec

Droga krajowa nr 28 (Krosno – Jasło) w miejscowości Szebnie skrzyżowanie na Tarnowiec. W Tarnowcu 100 m za dworcem kolejowym jest Elektro Gospodarka Odpadami

DMS:  49º44’08” N; 21º34’33” E

DD LAT: 49.7357;  21.5761

tel (0-13) 44 07 004

tel (+48) 505 833 228

e-mail: biuro@odpadyelektro.pl

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektro Sp. z o.o.,

NIP: 6852350538, REGON: 524944965, KRS: 000594719.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania usługi.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.