Zmiany dotyczące dostaw i odbiorów z naszego zakładu

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 postanowiliśmy wdrożyć w trybie pilnym poniższe wymagania dla klientów/dostawców mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz klientom przebywającym na terenie naszego zakładu. Prosimy o dostosowanie się do poniższych wskazań:

Każdy kierowca dostarczający lub odbierający towar z naszego zakładu zobowiązany jest posiadać założoną maskę i rękawiczki ochronne od momentu wjazdu na teren zakładu do momentu wyjazdu.

Wszyscy kierowcy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń osób koordynujących pracę zakładu.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli temperatury kierowców, a w przypadku stwierdzenia oznak chorobowych odmowy wjazdu na teren zakładu oraz rozładunku.

Każdy kierowca jednostki transportowej zobowiązany jest  do wcześniejszego przygotowania samochodu w celu wykonania jak najkrótszego w czasie rozładunku w tym umożliwienia kontroli jakości. W czasie wykonywanych rozładunków lub załadunków kierowcy proszeni są o pozostanie w kabinach samochodów, chyba że obecność kierowców podczas prowadzonych czynności będzie wymagana i zasygnalizowana przez naszego pracownika.

W przypadku niedostosowania się do zaleceń o których mowa powyżej możemy odmówić rozładunku lub załadunku, a także dalszej obsługi dostawcy.

Prosimy o bezwzględne przesyłanie awizacji drogą mailową lub telefoniczną, przed każdą dostawą lub odbiorem z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostawy lub odbiory bez wcześniejszych awizacji mailowych lub telefonicznych i nie potwierdzone przez nas nie będą przyjmowane do czego zobligowani są nasi pracownicy.

Apelujemy jednocześnie o maksymalne ograniczenie przekazywanej dokumentacji w formie papierowej. W przypadku gdy klient posługuje się jeszcze kartami przekazania odpadów w formie papierowej z pominięciem rejestru BDO, prosimy o dostarczanie wyłącznie wymaganych KPO bez innych zbędnych dokumentów.

Wprowadzone przez nas działania mają na celu zarówno zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, naszym klientom, jak i umożliwienie maksymalnie sprawnego przepływu dokumentów.

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie i zastosowanie się do naszych wymogów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *